صافی فولادی بدنه A216,فلنچدارFlanged,کلاس 150,با برند ORION,از سایز”1/2 تا “24   صافی در کلاس های 300 و 600 همچنین با بدنه استیل و برند NIPPON با سیت استیل  صافی های جوشی و ساکت استیل و فولاد