شیرگازی (1000WOG)دوتکه و سه تکه استیل و فولاد از سایز”1/4تا “4