شیرهای پروانه ای با قاب چدنی و دیسک کروم با برند متال صنعت اهرمی و گیربکسدار ازسایز”2 تا”24 شیرهای پروانه ای با قاب چدنی و دیسک استیل با برند متال صنعت اهرمی و گیربکسدار ازسایز”2 تا”24 شیر پروانه ای استیل با آببند تفلون شیر پروانه ای با آببندی فلز به فلز (metal touch valve)