دسته محصول : گالری تصاویر
تصاویر

 

انبارمتال صنعت

شیرها

شیرپروانه ای چدن,دیسک کروم واستیل

شیرپروانه ای چدن,دیسک کروم واستیل

فلکه کشویی استیل فلنچدار کلاس150

فلکه کشویی استیل فلنچدار کلاس150

فلکه کشویی فولاد کلاس150

فلکه کشویی فولاد کلاس150

خودکار بین فلنچی

خودکار بین فلنچی

شیرگازی دوتکه و سه تکه استیل و فولاد

شیرگازی دوتکه و سه تکه استیل و فولاد

توپی فلنچدار کلاس150

توپی فلنچدار کلاس150

سوزنی کلاس300استیل فلنچدار

سوزنی کلاس300استیل فلنچدار

شیرخودکاردریچه فلنچدار کلاس150

شیرخودکاردریچه فلنچدار کلاس150

فلکه سوزنی فلنچدار کلاس150

فلکه سوزنی فلنچدار کلاس150

فلکه فورج کلاس 800,ساکت و دنده

فلکه فورج کلاس 800,ساکت و دنده

ديدگاه شما چيست ؟