انبارمتال صنعت

فلکه سوزنی فلنچدار کلاس150

شیرآلات صنعتی

انبارمتال صنعت

شیرگازی دوتکه و سه تکه استیل و فولاد

فلکه فورج کلاس 800,ساکت و دنده

توپی فلنچدار کلاس150

شیرپروانه ای چدن,دیسک کروم واستیل

خودکار بین فلنچی

شیرخودکاردریچه فلنچدار کلاس150

سوزنی کلاس300استیل فلنچدار

فلکه کشویی استیل فلنچدار کلاس150